top of page
Search
  • Writer's picturevoytekputz

Koncert Pianistyczny - Fundraiser


Świetny początek Nowego Roku 2018 w Ogrodzie Chopina!

Dzięki uprzejmości i energi gospodarzy Basi, Marka i Elwiry, którzy zorganizowli przyjęcie dobroczynne połączone z koncertem pianistycznym na cel budowy Ogrodu Chopina w swojej prywatnej rezydencji i hojności ich przyjaciół, którzy wsparli projekt.

W czasie wieczoru udało się pozyskać $1,500.00 na Fundusz wykonania odlewu rzeźby Fryderyka Chopina, która w przyszłości stanie w Grant Parku w Ogrodzie Chopina, gdzie będziemy mogli słuchać koncertów i uczestniczyć w widowiskach.

Piękne podziękowania za wysiłek włożony w zorganizowanie First Fund Raising na ten szlachetny cel. Na fortepianie zagrali Mick Zehean i Olivia Bogacz.

102 views0 comments
bottom of page