Search
  • voytekputz

Wielki Koncert Konstytucyjny 2019

Wielki Koncert Konstytucyjny 2019 odbył się w sobotę 4 Maja 2019. Chopin Fundation bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za liczne przybycie na uroczystość.

95 views1 comment